side-area-logo
Vill du stödja oss?

Veterankalendern är en ideell förening, vilket innebär att vi är beroende av extern finansiering för att kunna slutföra våra projekt. Finansieringen av dessa projekt är tänkt att ske på följande sätt:

-Gåvor och sponsring från företag och organisationer

-Bidrag och stipendier

-Gåvor från privatpersoner

Tycker du att våra projekt är meningsfulla och viktiga skulle det glädja oss om du vill vara med och stödja oss. Genom att som privatperson skänka ett bidrag, kan du hjälpa oss att fullfölja våra projekt och samtidigt bidra till att kunskap om våra veteraner sprids.

PlusGiro 816765-2

bankgirot-logo

Bankgiro 5155-4947

Swish 1235708656

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin