side-area-logo
För en tryggare värld

Vi vill genom detta projekt sprida kunskap om Sveriges veteraner. Veterankalenderns arbete är tredelat och består av intervjuer, utställningar och den fysiska kalendern. Vi har porträtterat 12st veteraner i autentisk utrustning från när de gjorde sin insats, med deltagare från Kongo 1961 till Mali 2017.

Syftet med att intervjua veteranerna är att ge dem möjlighet att berätta sin specifika historia. Vi vill beskriva personen bakom och på så vis lyfta fram vad dessa människor har upplevt. Vi har även försökt att lyfta frågan om varför man väljer att tjänstgöra utomlands med risk för sitt eget liv.

 

Utställningar

Genom utställningar av porträtten hoppas vi kunna nå ut till en bredare publik och på så vis få fler att nås av budskapet. Vår förhoppning är att kunna visa utsållningarna på följande platser:

1. Museum, bibliotek och utställningshallar utan någon anknytning till militär eller polisiär verksamhet.
2. Museum och liknande platser med en tydlig koppling till militär och polisiär verksamhet.
3. Soldathem och liknande platser på orter där militär verksamhet bedrivs.

 

Tidsplan (med reservation för ändringar)

2017-01-31
Finansiering och research inför projektet är färdigt.

2017-02-01
Fotografering och intervjuer av veteranerna påbörjas.

2017-08-01
Alla porträtt och intervjuer är färdigställda.

2017-09-30
Releaseparty

2017-10-01
Försäljning av kalendern startar

2017-11-01
Utställningarna startar
BÖRJAR HOS SCHANDINAVIAN PHOTO I MÖLNDAL
2/11 – 31/12

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin