side-area-logo

Ordet veteran används inom olika områden och kan definieras på många olika sätt. För oss är en veteran en person som utanför Sveriges gränser bidragit till att göra världen tryggare. Det handlar om de militärer, poliser, den sjukvårdspersonal och den personal från olika myndigheter som dagligen och genom årtionden riskerat sina liv för att skapa en tryggare värld.